اپلیکیشن فوق العاده ای است. فایل صوتی ای با لحن حماسی همچنین توانایی ترکیب اهنگ سنتی با آن، ممنونم از سازندگان گرامی 🌷