عالیه ، تبلیغات نداره ، معنی زیر هر بیت داره ، موسیقی آرام داره ، صوتش هم که واضح و دلنشینه ، گرافیک ساده ومدرن داره.